Veterinárne a organizačné podmienky

1. Psíkov musí sprevádzať PET pas spoločenského zvieraťa alebo očkovací preukaz!!! (bez neho a bez platného očkovania sa do areálu nedostanete!)

2. Psíky mladšie ako 3 mesiace sa akcie nemôžu zúčastniť!!!

3.  Každý štartujúci musí pri registrácii predložiť platný očkovací preukaz psa s očkovaním proti besnote a chorobám psinkového komplexu, ktoré nie je staršie ako 12 mesiacov a mladšie ako 14 dní od dátumu konania akcie!!!

4. Majiteľ psa ručí za všetky škody spôsobené jeho psom v priebehu výstavy a súhlasí s použitím fotografie seba aj svojho psa na účely výstavy.

5. Rozhodca má možnosť vylúčiť z posudzovania psy agresívne a to bez nároku na vrátenie štartovného.

6. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie).

7. Predaj šteniec na výstave je prísne zakázaný!

8. Každý majiteľ psa je povinný pozbierať exkrementy po svojom psovi!

9. Organizátor nezodpovedá za prípadné zranenia psov a ich majiteľov!

10. Na mieste je prísny zákaz fajčenia a užívania iných omamných látok!

11.Zvieratá musia byť klinicky zdravé! 

12. Neúčasť na akcii z akýchkoľvek dôvodou nie je dôvod k vráteniu štartovného! 

13. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu nie je prípustný! 

14. Voľný pohyb psov po areáli je zakázaný!

 15. účastník zaslaním/ prihlásením psíka súhlasí s týmito podmienkami!!!