Uzávierka pladieb  do

Ak do dátumu uzávierky nebudú odoslané výstavné poplatky, ich výška sa zvýši a bude možné sa prihlásiť na mieste iba do súťaží a do kategórie NAJ ONESKORENEC!!!! 

 (ceny sú uvedené v rubrike platby)

ZAČIATOK PRIHLASOVANIA JE